Sąd Okręgowy w Warszawie

VII Wydział Cywilny Rejestrowy

al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów z dn. 11 lutego 2017 r.

Prezes Polskiej Partii Piratów (Paulina Kolbusz) działając w oparciu o rozdział 4 Statutu Polskiej Partii Piratów z dnia 01.02.2014 r., zwołała Walne Zgromadzenie członków Polskiej Partii Piratów na dzień 11 lutego 2017 r. w Warszawie (wszyscy członkowie Partii zostali powiadomieni imiennie z zachowaniem terminu zgodnego ze Statutem, informacja była także publicznie dostępna w środkach masowego przekazu).

Na dzień Walnego Zgromadzenia Polska Partia Piratów liczy 22 członków i zgodnie ze Statutem wszyscy są uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach. 9 członków P3 jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu – nie jest więc zachowane kworum obecności co najmniej połowy członków - wynoszące 11/22 (11 członków).

Komisja skrutacyjna została wybrana w składzie: Michał Dydycz, Tomasz Kisielewski, Paulina Kolbusz.

Sprawozdanie z przebiegu wszystkich głosowań w załączniku.

Komisja skrutacyjna potwierdza prawdziwość danych oraz wyników głosowań swoimi własnoręcznymi podpisami:

Komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Partii Piratów:

Michał Dydycz (Przewodniczący Walnego Zgromadzenia)

Tomasz Kisielewski (Protokolant-Sekretarz)

Paulina Kolbusz (Protokolant-poprawność i wyniki głosowań)

Bieżąca strona: Biuletyn > StronaGlowna > DziennikUchwal > Protokol01WP2017
Wersja tematu: 2017-07-31, PiotrRoszatycki
 
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Partii Piratów. Serwis wykorzystuje oprogramowanie Foswiki na licencji GPL v2.